sv.onlinewebcreations.com

Under första halvåret 2017 kom cirka 36 procent av omsättningen av transportör PostNL från e-handel, under samma period förra året som var 32 procent. Företaget förväntar sig att år 2020 kommer cirka 45 procent av försäljningen att vara e-handelsrelaterad.

PostNL realiserade en omsättning på 836 miljoner euro under andra kvartalet mot 824 miljoner år 2016. Den normaliserade vinsten uppgick till 29 miljoner. För hela 2017 förväntar företaget sig ett rörelseresultat på 220 och 260 miljoner euro.

I kvartalet minskade volymen adresserad post också med 8, 8 procent. Paketvolymen ökade med 17 procent.

VD Herna Verhagen ljuder idag larmet i AD om leverans på landsbygden. Antalet brev och kort som skickas via e-post, whatsapp och sociala medier fortsätter att ryckas med nästan en tiondel om året. En punktlig leverans i det avlägsna området blir allt svårare på grund av den fortsatta nedgången.

Top