sv.onlinewebcreations.com

Idag gick den första delen av Smart Summer Update live. Denna första uppdatering innebär en förbättring av inloggningen av Daisycon-systemet.

Den här första uppdateringen, Social Update, säkerställer att logga in i Daisyconsystemet är väldigt enkelt från och med nu. Länk ditt Facebook-konto till det av Daisycon och från och med nu är du inloggad med bara ett tryck på en knapp. Dessutom har en liten anpassning gjorts till designen av Daisycons hemsida och inloggningsrutan har ersatts av en nedrullningsruta.

Denna uppdatering är det första steget mot ytterligare integration av sociala medier i det innovativa Daisycon-systemet.

Top