sv.onlinewebcreations.com

Informationsorganisation Milieu Centraal publicerar gratis app KeurmerkenWijzer. Appen innehåller en översikt över mer än hundra hållbarhetsetiketter och ett antal tillverkares logotyper.

Med appen kan konsumenten omedelbart se när man handlar i vilken utsträckning etiketten tar hänsyn till miljö, djurskydd och sociala aspekter. Appen anger också om kvalitetsmärket har en noggrann kontroll.

Organisationen finner att konsumenterna går vilse i skogen med etiketter, etiketter och logotyper på förpackningen. Det visade sig också att konsumenterna skulle vilja veta mer om kvalitetsmärken och att de föredrar att ha denna information omedelbart på affärsgolvet. Kvalitetsmärkena är ordnade i kategorier som mat, kläder, kosmetika, apparater, DIY och renovering och förpackning.

Milieu Centraal förespråkar också färre kvalitetsmärken. Ett enda kvalitetsmärke för hållbarhet kan inte realiseras enligt Milieu Centraal. Två tredjedelar av hållbarhetsetiketterna på holländska produkter är europeiska eller internationella och är därför inte bara tillämpliga i Nederländerna. Dessutom anser konsumenterna olika frågor viktiga.

Top