sv.onlinewebcreations.com

Varuhus Walmart överväger att använda dronor i sina grenar. Detta framgår av ett nyligen registrerat patent.

Dessa dronor måste hämta varor från ett lager till kunder på större platser, så att väntetiden kan minskas vid kassan. Walmart betonar att säkerheten måste vara avgörande.

Ett datorsystem i varje butik måste fungera som ett slags trafikcenter. Den period då företaget vill införa detta är inte klart.

Top