sv.onlinewebcreations.com

De europeiska aktiviteterna visar den lägsta tillväxten av hela Havas kontorsnätverk. Organisationen får nästan en fjärdedel av sin omsättning från digitala och sociala medier.

En dålig andra (-0, 9 procent) och tredje kvartalet (+1, 8 procent) säkerställer att den europeiska omsättningen i Havas släpar efter de övriga regionerna. Den europeiska försäljningen uppgick till 864 miljoner euro förra året, en tillväxt på 2, 1 procent.

De årliga siffrorna som publiceras i morse ( PDF ) visar att tillväxten i Amerika (520 miljoner euro) är tre gånger högre och i Asien och Sydamerika (261 miljoner euro) åtta gånger högre. "Tillväxten återvänder i Europa."

Bolaget genererar nu 23 procent av försäljningen från digitala och sociala medier.

Europa står för hälften av den årliga omsättningen på 1, 6 miljarder euro. Det ökade med 5, 6 procent förra året. Inga stora förvärv gjordes under 2011.

Nettoresultatet ökade med nio procent till 120 miljoner euro.

Företaget är känt i Nederländerna bland annat från agenturerna Havas och Euro RSCG.

Top