sv.onlinewebcreations.com

Idag, måndagen den 18 april 2016, mottog ministrarna Kamp och Bussemaker och statsministern Dekker den uppdaterade teknikpakten 2020 från Doekle Terpstra, överladdare av teknikpakten. För att flytta med konsekvenserna av den tekniska utvecklingen i samhället har Teknikpakten uppdaterats. 2016-2020 genomförandet av teknologipakten består av 12 mål, från strukturellt erbjuda vetenskap och teknik till utbildning, vilket garanterar tillräckliga och kompetenta lärare att investera i tekniskt hållbar anställbarhet. Presentationen av den uppdaterade teknologipakten ägde rum under årskonferensen i Ubåtens Wharf på RDM Campus i Rotterdam.

Första konkreta åtgärder
Vid den årliga konferensen om teknikpakten omvandlades ett antal åtgärder omedelbart till konkreta åtgärder. Statssekreterare Dekker tog ledningen för att uppmuntra näringslivet att samarbeta mer med utbildning. Under sitt arbetsbesök på 3M i Delft tecknade verkställande direktören Marina Fernhout ett samarbetsavtal med Jet-Net, ungdoms- och teknologinätverket Nederländerna. Som ett Jet-Net-företag kommer 3M att bli mer aktiv för att stimulera ungdomar till en karriär inom vetenskap och teknik.

Karriärlärare måste vara mer cirkulära
Doekle Terpstra presenterade en tankegång för att lösa lärarbristen i yrkesutbildning (VMBO / MBO). Planen upprättades av en grupp "Omdenkers" på uppdrag av ministern Bussemaker. Denna tankegång föreslår att karriärvägar för lärare cirkulär mer flexibel och hybrid. Du är inte bara en lärare för resten av ditt liv, men du kombinerar detta med en karriär i affärer eller forskning. Du flyttar mellan dessa världar eller kombinerar den i ett dubbelt jobb.

Första IKT-utställningen tilldelades
Det första stipendiet på Euro 2.500, = av stipendiumsprogrammet holländska digitala delta Talent Grants, tilldelades HBO-student Sefa Küçükdemirci, Hogeschool InHolland, av Van Alphen Sr. av IT-Staffing. Det nya stipendprogrammet för holländska digitala delta ger utmärkta mbo-, hbo- och wo-studenter som följer en IT-kurs möjlighet att utvecklas vidare till IT-personal. Den holländska digitala Delta Talent Grants är en del av Human Capital Agenda ICT, en handlingsplan för att möta den växande efterfrågan på IT-proffs.

Hastighet är oförändrad
Sedan undertecknandet av teknikpakten 2013 har partners startat en rörelse på alla fronter som ger resultat. Fler ungdomar väljer teknik, det finns ett ökat deltagande av näringslivet och utbudet i högre yrkesutbildning har blivit mer transparent och bredare. Dock är brådskande i teknikpakten lika stor som någonsin. Det finns fortfarande mycket att vinna på antalet elever i VMBO och MBO som väljer teknisk utbildning och andel av tjejer i teknisk utbildning. Dessutom förväntas en stor brist på kvalificerade tekniska lärare för yrkesutbildning. Siffror från UWV visar att på medellång sikt på den tekniska och IKT-arbetsmarknaden är det fortfarande svårt att förutse yrken. Tillräckliga och skickliga tekniker på alla nivåer och alla typer av fält är väsentliga för Nederländerna att behålla en topposition i världsekonomin.

Top