sv.onlinewebcreations.com

Affiliates Network Enligt Rotterdam District Court blev Daisycon böter för 810 000 euro av regulatorn ACM.

Daisycon blev böter under 2013 för att skicka över 2 miljarder oönskade mailmeddelanden. Avlyssning för 123aanbieding.nl nyhetsbrev hjälpte inte. ACM: s föregångare mottog totalt 40 klagomål via Spamklacht.

Det anslutna nätverket överklagades dock på grund av ett stort antal invändningar: bara 16 klagomål skulle faktiskt ha verifierats och Daisycon hade bestridit antalet skickade meddelanden.

Domaren ville inte att Daisycon skulle vara rätt. "Sammantaget är domstolen av den uppfattningen att det totala bötesbeloppet leder till en proportionerlig bötesbelopp på käranden", var domen idag. "Domstolen tar hänsyn till att det är en överträdelse under en längre period för en stor mängd e-postmeddelanden."

Böterna reduceras dock med 15 000 euro eftersom den rimliga perioden har överskridits.

Som svar på denna fråga uttrycker Daisycon besvikelse vid denna första dom av tingsrätten och överklagar.

Top