sv.onlinewebcreations.com

's-Hertogenbosch, 7 augusti 2013 - Rabobank Nederland vill erbjuda bättre analysmöjligheter till sina kunder och de 136 anslutna lokala bankerna inom kooperativet. Dessa alternativ sträcker sig från hanteringsinformation som kombineras från ett antal källor till detaljnivå för kunddata. Dessutom är de årliga driftskostnaderna för den nya automatiseringen lägre än de av den befintliga plattformen som ska ersättas. Rabobank har köpt SAP HANA för detta, vilket ger dem snabb tillgång till information i realtid - även när det gäller stora mängder data.

Rabobank har använt ett sådant datalager sedan 2005. De lagrar kopior av relevanta uppgifter, varefter banken kan göra analyser. De kan också skriva ut (lagstadgade) rapporter med detta. Eftersom antalet data har ökat drastiskt och Rabobanken har fått mer behov av förvaltningsinformation på flera nivåer, måste kooperativet vidta åtgärder. "Vi har stött på ett antal gränser med den gamla lösningen", säger Rob Klomps, VD IT Infrastructure & Operations i Rabobank. "Föreställningen lämnade tydligt något att önska och det tog alldeles för lång tid att skriva in data. Vi har funderat på relativt enkla lösningar, som att skära rapporter i bitar, men det är inte tillfredsställande. Dessutom ökar antalet data, precis som behovet av riskanalys, kunskap om kundrörelser och hanteringsinformation. Den nuvarande situationen skulle bara försämras i framtiden. "

SAP HANA i minnesdatabasen

Rabobank tittade sedan på SAP HANA-minnesdatabasen, med vilken de utförde ett bevis på koncept med anonymiserade data från sitt eget datalager. Analyserna och rapporterna visade sig vara betydligt snabbare. Lastningstiden visade sig också vara väsentligt förbättrad. Vid Rabobank handlar det om 16 till 20 terabyte data. Fördelen med SAP HANA är att det redan finns en komprimeringsfaktor på cirka tre i den, så i slutändan krävs en hårdvarulösning för 5 till 6 terabyte.

Rabobank Nederland har redan börjat migrera data. Kooperativet köpte också ny maskinvara där SAP HANA körs. Trots försäljningen i befintlig teknik, inköp av ny mjukvara och hårdvara och migrering av data, är de årliga driftskostnaderna för SAP HANA betydligt lägre. Klomps: "Glöm inte att vi har valt en ny lösning för att få hanteringsinformation igång som den gamla plattformen inte kunde leverera längre. Dessutom handlar det om en ökande användning av tabletter och smartphones i vår organisation. Dessa människor brukar få information snabbt. de vill inte vänta längre, som de gjorde medan deras dator gjorde jobbet när de gjorde kaffe. Den tiden är över. Vi måste svara på det ", säger Klomps.

Om SAP

SAP (NYSE: SAP) är marknadsledande inom affärssystem, och hjälper små, medelstora och stora företag att effektivisera sin verksamhet. SAP-lösningar gör det möjligt för organisationer att uppnå betydande effektivitet inom sina försörjningskedjor och affärsprocesser, så att de kan fortsätta konkurrensen. Idag använder över 248 500 kunder SAP-programvara för att driva lönsamt och växa hållbart. Mer information finns på www.sap.com/netherlands.

Top