sv.onlinewebcreations.com

I april tillhandahåller Fundaments högkvalitativa tjänster för infrastruktur som service (IaaS), baserat på VMwares produkter för virtualisering och HP, Cisco och Dell för hårdvaran. Fundaments är ett av de få företagen i Nederländerna som uttryckligen begränsar utbudet av tjänster till infrastrukturtjänster inom molnet. Fundament anser detta steg som en logisk utveckling och skiljer sig sålunda från de stora internationella molnleverantörerna.

Ett nytt Oxilion-företag
Med hänsyn till en marknad som ständigt utvecklas och den ökande efterfrågan på specialistlösningar, har Oxilion, den berömda leverantören av hosting och managed services från Enschede, placerat IaaS-tjänsterna i ett systerföretag som heter Fundaments. Jeroen Tekelenburg, VD och grundare av Oxilion: "Vi har medvetet valt att placera IaaS helt utanför Oxilions regelbundna tjänster. Fundaments är ett helt oberoende företag. Det gör vi för att vi bara kan möta våra IaaS-kunders behov. "

Målgrupp
Fundaments skiljer sig från de flesta molnleverantörer genom att specifikt rikta IaaS till kunder som lägger vikt vid säkerhet och kontinuitet i kombination med flexibiliteten som molntjänsterna äger. Tjänsten erbjuds från två moderna bärarneutrala datacenter i Nederländerna, som naturligtvis uppfyller de högsta säkerhetskraven och är ISO-27001-certifierade. Kunderna inkluderar nationellt operativa företag som tillhandahåller affärskritiska applikationer för tredje part, till exempel industriautomation eller omhändertagande av automatisering av finansiella tjänsteleverantörer. Hostingföretag och fullservice-internetbyråer som vill fokusera mer på kärnverksamheten, utveckla och stödja tjänster och inte längre vill ta hand om inköp och underhåll av fysisk hårdvara, men föredrar att köpa dessa på kapacitet, är en logisk målgrupp för Fundaments.

trend
Forskning visar att i USA, där molntjänster lanseras först, är trenden synlig att traditionella värdföretag uttryckligen erbjuder IaaS-tjänster av ett oberoende systerbolag. Jeroen Tekelenburg: "I det avseendet är vi en av de första partierna i Nederländerna som vågar ta detta steg. Vi är övertygade om att flera spelare följer oss, inte minst för att du vill undvika situationer där du faktiskt måste konkurrera med dina egna kunder. "

Kunden är en partner
Teamet med cirka 10 erfarna medarbetare på Fundaments har hög prioritet på utvecklingen av nya möjligheter tillsammans med kunderna. Delvis på grund av detta talar båda parter i allmänhet om partnerskap istället för kund och leverantör. Att agera på detta sätt på marknaden är en permanent del av både Oxilions och nu Fundaments tjänster. Det passar också in med den sober Twente-bilden som företaget är stolt över.

Om Fundaments
Fundaments är ett systerbolag av Oxilion, leverantören med ett solidt rykte som har levererat hosting och managed services från Enschede i mer än 13 år till alla branscher och för alla företagsstorlekar i Nederländerna. Oxilion ingick i Deloitte Technology Fast50 2012, det årliga valet av de 50 snabbast växande teknologibolagen i Nederländerna.

Top