sv.onlinewebcreations.com

Med tillägg av Mobicom Car & Communication utökar OneXS inte bara sitt återförsäljarnät, utan stärker även servicenivån inom Rotterdam-regionen. Mobicom erbjuder entreprenörer vägledning i valet och genomförandet av en komplett anpassad kommunikationslösning. OneXS erbjuder en fungerande plattform för detta och Mobicom tillhandahåller service och förstahands support till kunder.

"Vi ser oss främst som konsult och tjänsteleverantör inom kommunikationslösningar och för det andra som återförsäljare. Vi letar efter den bästa lösningen tillsammans med kunden och leverera dessa enligt högsta kvalitetskraven, säger Ed Slob, chef för Mobicom. "EnXS tjänster är en bra förlängning av vår portfölj. Tack vare samarbetet med OneXS kan vi ännu bättre erbjuda våra kunder det bästa alternativet. "

Mobicom fokuserade ursprungligen på försäljningen av mobiltelefoni. Under de senaste åren har bolaget alltmer fokuserat på att erbjuda lösningar för fast telefoni. Med OneXS är det möjligt att få en telefonväxling som "komplett service från väggen". För Mobicom passar denna flexibilitet väl med hur mobil telefoni erbjuds.

"Mobicoms kvalitets ambition passar in i vår vision, " säger Jan Peter Kalksma, chef för OneXS. "Vi strävar efter ett omfattande partnernätverk i Nederländerna där kvalitet och service är spjutspetsarna. Mobicom har under senare år byggt upp en lojal kundgrupp i Rotterdam-regionen, både inom små och medelstora företag, stora företag och lokala myndigheter. Vi ser fram emot ett långt och framgångsrikt partnerskap. "

Top