sv.onlinewebcreations.com

Meddelanden till medborgare utan känt bostadsort, försvinner från tidningarna och framgår nu av den digitala regeringstidningen. Detta mer moderna sätt att publicera sparar reklamkostnader och är mer tillgängligt. Det kommer att finnas en räknare som kommer att tjäna klarhet och klarhet för medborgaren. Detta framgår av ett lagstiftningsförslag från minister Opstelten som skickas till statsrådet för rådgivning. Åtgärden är i linje med regeringens önskan om att modernisera och digitalisera rättsliga förfaranden.

Trots att sättet att publicera förändringar gäller det inte behovet av att kalla medborgarna offentligt. Det är sättet att informera någon som inte kan nås på en känd adress. Men det måste då ske på ett samtida och effektivt sätt. Det gäller exempelvis personer som borgenären i samband med civilrättsliga förfaranden måste utfärda kallelse och till personer som hålls i gisslan, eftersom trafik eller böter förblir obetalda. Intressenter i ett framställningsförfarande, som föräldrar som behöver höras om tillsynen av deras barn, men som inte har uppträtt i förfarandet, kommer också att hämtas via den digitala statstidningen.

Valet för den digitala regeringstidningen är uppenbart. (Mobilt) internet har en större räckvidd än tidningen och är tillgänglig för alla på offentliga platser. Detta ökar sannolikheten för att medborgare utan känt bostadsort eller hemvist faktiskt får ett samtal att delta i en session. Undersökningar av domstolsansvariga visar att det finns litet eller inget svar på rapporter i (papper) tidningar.

Regeringstidningen är en publikation av regeringen, en prenumeration är inte nödvändig. Medborgarna kan höra informationen gratis. En stor fördel framför (papper) tidningar, som de ofta måste köpa först. Medborgare kan också varna via e-post till meddelanden där till exempel egna initialer och efternamn visas.

Någon utan känt bostadsort eller bostad kommer att ha fyra månader för att bekanta sig med en publikation i regeringstidningen. Efter denna period kan publikationen hittas i regeringstidningen, men det är inte längre möjligt att söka efter det med namn. Med tanke på integritet vill Opstelten inte göra termen för att söka efter namn i onödan lång tid, men tillräckligt länge för att ringa en person i ett förfarande.

Enligt en beräkning av fogarna ger åtgärden ett årligt sparande på reklamkostnader på nästan 11 miljoner euro. Innan lagen träder i kraft, kommer en reklamkampanj att lanseras för att informera allmänheten om förändringen i publikationssättet.

Redaktionen

Populära Kategorier

Top