sv.onlinewebcreations.com

Företagen gör fortfarande otillräcklig användning av e-handelstekniker i sina upphandlingsprocesser. Inköp är ett "försummade barn" i många företag. Det här är vad konsultföretaget Vintura säger i en referensstudie bland 69 nederländska företag.

Vintura beställde Pink Roccade att undersöka värdeselskapen bifogar sina investeringar i e-business. Förteckningen över företag innehåller namn som Bayern, KLM, Campina och Océ. Inköp är inte hög på agendan hos många företag, enligt forskningen. Fördelarna med elektroniska inköpsprocesser är välkända, men de får helt enkelt för lite uppmärksamhet på strategisk nivå. Mer än 80 procent av företagen förväntar sig elektroniska inköpsprocesser för att skapa betydande kostnadsbesparingar. Samtidigt investerade 66 procent inte i e-inköp eftersom det inte hade något strategiskt intresse för företaget.

Enligt Peter Truijen, direktör för Vintura, är inköpsprocesser ofta för fragmenterade. Med införandet av ett e-upphandlingssystem måste hela organisationen ändras. "Med inköp är organisationsproblemet mer synligt än på försäljningssidan", säger Truijen. Vissa företag måste först kartlägga och harmonisera sina interna processer innan en elektronisk upphandling är nästa. Många internationella företag väntar också på ett globalt initiativ från huvudkontoret.

Slutsatserna från Vintura verkar passa med Forresters. Byrån märkte redan obeslutsamhet bland företag och för mycket tonvikt på elektroniska marknadsplatser.

Top