sv.onlinewebcreations.com

Sex av tio mediebyråer i Amerika hittar reklam på onlinevideo, till exempel på YouTube, lika mycket värde som på tv.

Nästan alla byråer som undersökts av Strata (95%) kommer att annonsera sina kunder på en av de stora videokanalerna i år. I Amerika är det nästan alltid YouTube (81%), följt av Hulu (40%) och Netflix (27%).

Det anmärkningsvärda är att dessa byråer inte har en bra bild av vad de faktiskt köper. Åtminstone, vad det exakta värdet av det är. Halva säger att de vill köpa mer annonsutrymme i år på sociala medier och videosidor. Däremot gör de kommentaren, för video, att de är 47 procent omedvetna om avkastningen på dessa investeringar. Och tolv procent tror inte att onlinevideoresultaten är bra.

Liknande ljud kan höras i Nederländerna. Speciellt när det gäller de yngre målgrupperna, kan de redan nås mycket dåligt för annonsörer via tv. Denna del av publiken har starkt fragmenterade mediernas konsumtionsmönster. Inte sällan spenderar de mindre tid på tv än på webben, sociala medier och videosidor.

Stora webbplatser rapporterar att annonsörer under 2013 därför har betydligt mer utrymme att köpa på de största platserna för att få sina TV-reklamfilmer uppmärksammade. Reklam i massmedia blir alltmer en specialitet för byråer med digital prestanda DNA. Dessa är inte längre nödvändigtvis de traditionella mediebyråerna.

Top