sv.onlinewebcreations.com

Prof. Ferry Koster ger sin inledande föreläsning i Tilburg den 15 januari. Som specialprofessor är Koster kopplad till BJM Van Spaendonck-stolen inom innovativt samarbete vid GovernanceLAB i TIAS School of Business and Society. I sin inledande föreläsning kommer han att diskutera aktuell och framtida forskning kring de olika formerna av samarbete där innovation äger rum.

Utgångspunkten för forskningen är hur små parter (små och medelstora företag) arbetar tillsammans för att uppnå innovation. Koster: "Tanken är att små och medelstora företag har svårare att uppfinna än stora partier och att de behöver varandra för att uppnå det. Men behöver de verkligen varandra? Och gör det lättare för innovationer av stora partier? "

Koster noterar att samtidigt som behovet av samarbete ökar, minskar villkoren för framgångsrikt samarbete. På detta sätt blir de samarbeten där samarbetet blir mer och mer varierat i sammansättning och den delade kunskapen blir mindre påtaglig. Koster: "Kunskap som behövs för innovation ligger inte i manualer eller förfaranden. Istället lagras den hos individer eller hur människor jobbar tillsammans. "

För att få denna kunskap kan parterna komma in på marknaden eller samarbeta i formella eller informella sammanhang. I det senare fallet spelar förtroende en viktig roll. Ett av frågorna är därför hur förtroende - liksom andra informella aspekter - kan integreras i nuvarande samarbetsmodeller.

Koster ska genomföra sin uppföljningsforskning inom ICOON Knowledge Center (Innovation, Cooperative and Entrepreneurship) i samarbete med TIAS GovernanceLAB, som han är ansluten till.

Om TIAS
TIAS är en akademiskt grundad handelshögskola, ansluten till Tilburg University och Eindhoven University of Technology. Mer än 100 professorer är anslutna till företagshögskolan. Många av dem är också inblandade i ett brett spektrum av organisationer eller institutioner från näringslivet och olika regeringar. De genomför tillämpad forskning på de kunskapsområden där TIAS vill prestera som företagsskola: Corporate Governance, Finance, Health, HRM, IT & Operations, Marknadsföring, Offentlig förvaltning, Fastigheter och Strategi och ledarskap. Denna tillämpade forskning utgör grunden för de olika träningsprogrammen.

Om Van Spaendonck
Van Spaendonck fokuserar direkt och indirekt på företagarnas intressen på en social och ekonomisk nivå. Å ena sidan genom att erbjuda tjänster och råd till branschorganisationer. Å andra sidan genom att erbjuda direkt service till företagare.
ICOON Knowledge Center fokuserar på att samla in, initiera, utveckla och sprida kunskap om samarbeten mellan företag, filialer och yrken. Här läggs tonvikten på nya partnerskap där den genererade kunskapen ger insikt om dessa partnerskaps funktion, värde och framtid. ICOON kunskapscentrum görs av Van Spaendonck.

Top