sv.onlinewebcreations.com

Datacenter kan minska sin energiförbrukning med minst 20 procent. Det här är vad ett EU-forskningsinstitut och företagskonsortiet Green Grid sätter upp. Den förra har utarbetat den nu publicerade EU: s uppförandekod för datacenter. Den andra organisationen har under en tid erbjudit tips för effektivare design av datacenter.

Datacenters energiförbrukning kan minskas med minst tjugo procent med relativt enkla medel. Det är detta som Europeiska unionens gemensamma forskningscentrum har inrättat, som har utarbetat uppförandekoden för datacenter som nu har släppts. Detta fria dokument innehåller olika tips och bästa metoder för att göra datacentraler hantera energi mer effektivt.

Företagskonsortiet Green Grid har deltagit i uppförandekoden. Enligt den organisationen är de möjliga energibesparingarna minst tjugo procent. Ett realistiskt genomförbart maximum är femtio procent, men det kräver mycket arbete.

Bred användning av ny teknik kan minska energiförbrukningen med 47 procent, säger Green Grid. Detta har redan uppnåtts i praktiken av vissa datacenter. Ibland är frågan om nybyggnad inte är bättre än renovering av ett befintligt serverrum.

Steg-för-steg-plan

Stegen som är den första som genererar energibesparingar är:

  1. Konsolidera servrar genom virtualisering. Detta ökar kapacitetsutnyttjandet av dina system. Ett stort antal ljusbelastade servrar kan konsumera mycket mer än några tungare laddade maskiner.
  2. Använd verktyg för strömhantering. Detta gör det möjligt att bättre fördela toppar och lokala värmezoner över hela datacenterets infrastruktur.
  3. Applicera bästa praxis för ditt datacenter eller serverrum, men betona mätresultaten. Gör därför dessa mätningar och returnera resultaten för ytterligare förfining.
  4. Modelldatorns enhet bygger på cfd-simuleringar (beräkningsvätskedynamik). Detta gör att du kan kartlägga luftflödena för den frigjorda värmen, den inblåsta kylningen och den eventuellt aktivt borttagna värmen.
  5. Installera ett avancerat, intelligent system för bättre kylhantering. Många datacenter har kylning som är inställd på en total temperatur, så vissa zoner blir mycket starkare än andra. Detta är bara för att uppnå det övergripande genomsnittet, men kan i praktiken resultera i onödig energiförbrukning.
Top