sv.onlinewebcreations.com

Den 3 september 2016 startar "Vély-kampanjen Arnhem Nijmegen-regionen". Kampanjen ger deltagarna smarta rese råd och regeringen mer insikt i rese beteende.

Resebesked och chans att få en kupong
Den som bor eller arbetar i Arnhem Nijmegen kan bidra till färre trafikstockningar i denna region. Vély-appen kommer att finnas tillgänglig från 3 september. Appen mäter resan i 5 veckor och hur resan upplevs. Efter 5 veckor kommer appen att sluta och du får personlig reseinformation. Tillsammans ger appen trevliga och uppmuntrande svar och du kan vinna kuponger. Vi närmar oss så många människor som möjligt genom en kampanj. Ju fler människor deltar desto bättre!

Hur fungerar appen?
Nedladdning är möjlig för både Iphone och Android via Appstore eller Playstore. Efter nedladdning är det tillräckligt att logga in med ditt namn och adress. Du anger med vilken
transportmedel din resa och hur du upplever din resa. Självklart hanterar vi data mycket noggrant. Vi använder endast data för detta projekt och de lagras och behandlas anonymt

Smart sätt

Vély-kampanjen är ett initiativ från provinsen Gelderland och kommunerna Arnhem och Nijmegen. Avsikten är att få insikt i invånarnas resebeteende. Detta gäller främst den dagliga resan från hem till jobbet, skolan och studien. Med denna och andra data utformar vi åtgärder för att lösa flaskhalsar och uppmuntra människor att resa smartare. På detta sätt arbetar vi tillsammans för att minska trafikstockningar och bättre tillgänglighet till Arnhem Nijmegen. Vély-appen är ett av projekten Slimopweg. Slimopweg är en del av det nationella tillvägagångssättet Bättre användning.

Top